CHÍNH SÁCH CHUNG

Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Điều Dưỡng Thương Binh Và Người Có Công Long Đất

Hotline: 02543868321
Địa chỉ: 828 VÕ THỊ SÁU, TT LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
CHÍNH SÁCH CHUNG

Công tác chế độ chính sách:
- Đơn vị đã làm tốt công tác tổ chức lao động, quản lý bố trí nhân lực, thực hiện chế độ chính sách cho thương bệnh binh và cán bộ viên chức, người lao động có biện pháp kiên quyết trong quản lý điều hành bố trí nhân lực. Kiểm tra đôn đốc các bộ phận trong đơn vị thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế đơn vị. Công tác tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện văn hóa công sở tại đơn vị, cử cán bộ đi tập huấn, học tập chuyên môn.
- Tính đến cuối tháng 6/2023, 03 xe ôtô phục vụ đưa đón thương binh đi viện và phục vụ công tác khác đạt tổng số 131 chuyến an toàn. Sữa chữa xe lăn, xe lắc đảm bảo sinh hoạt cho thương bệnh binh liệt cột sống. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, quản lý điện. Tổ chức thực hiện trồng cây và chăm sóc cây xanh bóng mát, cây ăn quả, làm đẹp khuôn viên cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng khang trang sạch đẹp. Tổ chức dọn vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, liên tục cải tạo nguồn nước trong ao.
- Đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ thu chi, cân đối ngân sách, thực hiện thanh toán kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ cho thương bệnh binh cũng như cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị, dự kiến hết năm tài chính thực hiện 100% kế hoạch chi. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong cơ quan, hàng tháng, hàng quý họp đơn vị công khai thu chi ngân sách theo quy định hiện hành.
- Thường xuyên bám sát chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý tài chính cấp trên để kịp thời điều chỉnh dự toán phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động tích cực trong công tác giải quyết chính sách, đảm bảo chế độ trang cấp niên hạn, tạo không khí yên tâm điều trị, điều dưỡng cho thương bệnh binh. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị trong đơn vị đạt hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm qua cùng với các bộ phận làm tốt công tác tiết kiệm.

Zalo
Hotline