CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG

Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Điều Dưỡng Thương Binh Và Người Có Công Long Đất

Hotline: 02543868321
Địa chỉ: 828 VÕ THỊ SÁU, TT LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG

* Công tác giáo dục tư tưởng:
- Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã phát động các phong trào thi đua nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; Tuyên truyền vận động thương bệnh binh và cán bộ viên chức bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nêu cao ý thức xây dựng đơn vị, đoàn kết nội bộ, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Kết quả: tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và người lao động trong đơn vị nhìn chung ổn định, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện nhiệm vụ, hưởng ứng tham gia phong trào, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.
- Lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên quán triệt, phổ biến kịp thời nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu, thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, cùng với các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến thời sự tình hình trong nước, quốc tế nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho thương bệnh binh, cán bộ viên chức, người lao động nắm bắt kịp thời, xây dựng lòng tin. Từ đó, cán bộ nhân viên yên tâm công tác, thương bệnh binh tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách, 100% thương bệnh binh yên tâm điều trị, điều dưỡng, được cải thiện một bước về đời sống vật chất và tinh thần, sống có ích cho gia đình và cho xã hội.

Zalo
Hotline